Lidé se světem toulají, hledají lásku, naději.

Hlína se s železem nespojí

Tisíce lidí jsou bez práce –

Boháči zdobí své paláce –

Nikdo si není ničím jistý –

A smog, ten taky nikdo nevyčistí…

Je načase už vzhlédnout tam, odkud k nám přišel na zem Pán s nabídkou života.

Sám Bůh se za nás v oběť  dal.

On za hřích světa v Kristu umíral, přinesl život, zasel SLOVO PRAVDY

a proměnil pak mnohý život lidí, co neměli už sílu

s životem se prát tak beznadějně chudí, nemocní a sami…

Já modlím se za dnešní svět, je bez víry a spěje do neznáma

a proto naději mám v nová rána,

kdy láska Boží v lidech znovu ožije.

Vždy největší je víra, láska, naděje.