­

PF 2020

31. 12. 2019|

Milí přátelé,

přejeme Vám všem, abyste v novém roce 2020, který je před námi, zakoušeli Boží milost a lásku. Aby ve Vašem srdci i z Vašich úst znělo a aby i Vaše uši slyšely: „Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!“

Šárka a Vláďa

Pozvánka na setkání se Sergejem Mihálem

9. 9. 2019|

 

Sen o studánce a Božím slovu (Tonda Chutný)

16. 6. 2019|

Víte, že je v Písmu napsáno: I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.

Máme radost, že se toto slovo plní i v našem společenství, i když nám nepřipadá, že […]

Slavnostní shromáždění KS v Praze

30. 5. 2019|

Tento den nebudou u nás bohoslužby. Uvidíme se v Praze…

Letošní první křest v přírodě

9. 5. 2019|

Krásné datum 5. 5. 2019 si zapíše do kalendáře náš nový bratr Honza jako den nového narození. Ponořit se do vody rybníka byla pořádná odvaha, protože teploměr ukazoval něco kolem jedenácti stupňů. My na břehu jsme byli pořádně zachumlaní…

 

DEN VELKÉHO OČEKÁVÁNÍ

13. 2. 2019|

Probuď se, vánku severní, přijď, vánku jižní, ať voní moje zahrádka, ať její balzámy proudí jak bystřiny, ať přijde do své zahrady můj milý a jí výtečné ovoce její. PÍSEŇ 4,16

Čas společného naslouchání, uctívání, žehnání i stolování napříč církvemi i městy sobota 16. února 2019 od 9hod. do 17hod. restaurace KD HORIZONT v Ústí nad […]

PF 2019

14. 12. 2018|

 

Přejeme Vám všem šťastný rok 2019.

Ať se v tomto roce naplní veškerá Boží vůle a Váš život je naplněn Boží láskou a milostí.

KS Jirkov

 

Odpoledne chval a uctívání

5. 11. 2018|

Milí sourozenci, máme další Odpoledne chval a uctívání, tentokrát v neděli, na který vás všechny srdečně zveme. Těšíme se, že budeme společně přicházet k trůnu Jeho milosti.

ŽIVOTOPIS Ježíše Krista (Antonín Chutný)

8. 10. 2018|

V posledních několika desítkách let musí každý uchazeč o zaměstnání napsat a předložit svému případnému zaměstnavateli svůj životopis. Podle uvedených údajů se zaměstnavatel může rozhodnout o přijetí či nepřijetí uchazeče. Vždy to záleží na tom, co uchazeč uvede ve vztahu ke konkrétní profesi.
Nyní se projděme Ježíšovým životopisem, chcete-li Jeho curiculum vitae.

Ježíšův životopis začíná tím, že […]

Pozvánka na výstavu do jirkovské synagogy

29. 5. 2018|

Základní umělecká škola v Jirkově uzavírá svůj celoroční projekt. Projekt byl zahájen 28. září výstavou „Cesta do chrámu“. Výstava byla vyjádřením symbolické cesty člověka sama k sobě na pozadí biblického putování židovského národa do Bohem zaslíbené země. Projekt je nyní zakončen výstavou „Cesta do země zaslíbené“ a je vyjádřením osobního zážitku a vztahu po seznámení s […]