­

PF 2017

24. 12. 2016|

Žehnáme Vám všem, aby pravda Vánoc působila ve Vašich životech po celý příští rok 2017.

KS Jirkov

Odpoledne chval 28. 3. 2016

16. 4. 2016|

 

ŽALM 108,2-6 Mé srdce je pevné, Bože, budu zpívat, pět budu žalmy — i má sláva. Probuď se, harfo a lyro, ať jitřenku vzbudím! Budu ti vzdávat chválu mezi lidmi, Hospodine, budu tě opěvovat mezi národy, protože tvé milosrdenství je velké, sahá až nad nebesa a až do oblak tvá věrnost. Vyvyš se nad nebesa, Bože! Tvá sláva je po vší zemi. 

 

Prorocký obraz CHVÁLA

 

 

 

 

 

MALOVĚRNOST – od Tondy Chutného

13. 4. 2016|

Co je malověrnost? Dá se to jednoduše říci: Je to jen malá víra, v něco nebo v někoho. Ale kde a jak najdeme ten správný rozměr toho, aby to byla skutečná pravda a ne jen naše domnělá fixní idea, co je málo a co je dost víry v Boha, v Boží lásku či moc, v Boží vševědoucnost a […]

V MOCI JAZYKA – zamyšlení Tondy Chutného

16. 3. 2016|

Naše myšlenky a z nich běžná řeč, vyřčená slova, naše modlitby mají moc! Pozitivní, ale i negativní!

Pán Ježíš nám řekl:

Matouš 12: 36 . – 37.  Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.

Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.“

Jan 6, 63.  „Co dává […]

O naší zaneprázdněnosti – od Tondy Chutného

15. 1. 2016|

VÍŠ, PROČ JSI VELMI ZANEPRÁZDNĚNÝ(Á)?
Protože se „NĚKDO“ o to velice snaží, chce tě mít „POD KONTROLOU“ a daří se mu to!
Citát z Bible 21: 2. Korintským 2, 11. „Nenechme se oklamat Satanem – jeho úskočnost přeci známe.“
Věř nebo nevěř nebo alespoň na chvilku připusť, že se konalo celosvětové shromáždění démonů, kde byl jejich hlavním řečníkem […]

Do nového roku 2016 od Tondy Chutného

15. 1. 2016|

NOVOROČNÍ POSELSTVÍ i ZASLÍBENÍ pro rok 2016:

Milovaní Boží, žehnám vám ve jménu Pána Ježíše Krista do Nového roku 2016! Jak tento rok prožít? Samozřejmě, že každý po svém. Ale hlavně v jistotě a v naději, že:

Pláč Jeremiášův 3,22. Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí.

Pláč 3,23. Každé ráno je stále nová, tvá věrnost je tak veliká.

Pláč 3,25. Dobrý je Hospodin […]

PF 2016

4. 1. 2016|

Naši misionáři u uprchlíků v Srbsku – říjen 2015

29. 10. 2015|

 

V říjnu se Vláďa a Jitka vydali k chorvatským hranicím, aby zjistili, jakým způsobem bychom jako křesťané mohli pomoci v „uprchlické krizi“. Na chorvatských hranicích působí dobrovolníci z České republiky a přinášejí humanitární pomoc uprchlíkům. Situace není dobrá. S nadcházející zimou se bude nejspíš zhoršovat. Prozatím jsme nabízeli uprchlíkům evangelium a teplé nápoje. Byli velmi […]

Historie sboru v šesti bodech

19. 10. 2015|

1. Počátek podle záznamu z kroniky sboru:

Kolem roku 1980 se v Chomutově začala tvořit neoficiální modlitební skupinka čítající asi 8 členů. Roku 1990 odchází šestičlenná skupinka z chomutovského sboru Církve bratrské. Zakrátko poté se rodina Zoulů stěhuje do jižních Čech a v Jirkově zůstávají Mirek a Veronika Kocholatí. Postupně začínají přicházet k Pánu první lidé a […]

Proč je Davidův stánek v Jirkově

12. 10. 2015|

K Davidovu stánku si můžete přečíst mnohá slova v Písmu, vyučování našich bratrů učitelů z celého světa. Protože jde o celosvětové „hnutí“ – pohyb Ducha, najdete velkou škálu názorů, různých zjevení, výkladů a důrazů. Doporučujeme článek Tomáše Korčáka – Davidův stánek 11/2011, který najdete na stránkách KS Juda.

Naše historie není dlouhá a je velmi prostá, […]