PF 2020 KS

Milí přátelé,

přejeme Vám všem, abyste v novém roce 2020, který je před námi, zakoušeli Boží milost a lásku. Aby ve Vašem srdci i z Vašich úst znělo a aby i Vaše uši slyšely: „Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!“

Šárka a Vláďa