Víte, že je v Písmu napsáno: I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.

Máme radost, že se toto slovo plní i v našem společenství, i když nám nepřipadá, že by Tonda byl nějaký stařec.

Sen o Studánce a Slovu Božím (rozhovor s Bohem)

v noci z 09.06. na 10.06.2019

Začalo to školským výkladem o vodě, tedy o H20, jakoby opakováním učiva ze šesté třídy ZŠ.

Voda může být i zůstat čistá a čirá bez příměsí a to vlivem i bez vlivu člověka nebo přírody. Voda může být více či méně znečištěná vším možným a tím k životu nepoužitelná a až k smrti nebezpečná! Přesto má stále v sobě základní chemickou sloučeninu H20! Také mi bylo připomenuto, že má 3 skupenství zásadního rozdílu k užití a použití vody! Všechno živé potřebuje vodu. Vodní pára je také všelijak užívaná a na ledu se třeba bruslí, jezdí na dopravních prostředcích, led se užívá mnohými způsoby. V tu chvíli jsem si pomyslel: To přeci znám, to je obecně známá věc, že? Proč to? To budu dělat novou zkoušku z chemie? Vzápětí jsem pochopil, že to je jen připomenutí, k osvěžení paměti a uvedení těchto znalostí do souvislostí s duchovními pojmy! Najednou jsem se ocitl u nádherné Studánky a vedle ní ležela na kamenném stole veliká Bible! Měl jsem se posadit a naslouchat příměrům i skutečnou stvořitelskou analogií Božích rozměrů mezi vodou a Slovem Božím! Že Slovo Boží má také svá 3 skupenství! To jsem silně zbystřil!

A výklad pokračoval: Je obecně známé, že bez vody by nebylo na zemi života! Voda je pro život absolutně nepostradatelná, je věčná a žádný živočich nemá na jejím stvoření vliv, to v dnešní době ví snad každý! A tímto způsobem vodu Bůh také přirovnává ke Svému Slovu, a to už hned tak každý neví! Už nyní žehnám každému, kdo to ví!

Slovo Boží má také svá 3 skupenství??? A jaké, proběhlo mi myslí! První argument byl:

Bez Slova Božího by nebylo na zemi pozitivního duchovního života! Prostě kdyby vůbec neexistovalo! Nějakou víru by si lidé vymysleli, jako už to v mnoha generacích udělali, ale nebyla by pak žádná touha po odpuštění hříchů a tím po spasení i po životě věčném! V tu chvíli jsem si řekl: je to logické!

A pak přišly další argumenty:

Slovo Boží způsobí víru, která se následně stane pro člověka nezbytnou jako životodárná voda!

Slovo Boží způsobí u někoho jenom jakousi vzniklou páru nad hrncem, prostě velmi rychle se z mysli vypaří! Protože tomu naslouchal povrchně, bez zájmu a možná i s pýchou!

Slovo Boží v někom, který jej pokorně nepřijal se přemění v led! A ten spravedlivému duchovnímu životu nedá šanci! Vznikne v něm tvrdý ateismus! Prostě ke všemu Božímu zůstane ledově studený!

Z tohoto připomenutí, tím i nového poučení, mi vychází jednoduchá rovnice:

VĚČNÉ SLOVO BOŽÍ + VĚČNÁ VODA = Život v tom nejlepším smyslu slova, tady na zemi, ale s přesahem až na věčnost! Amen!

Když jsem se dnes ráno probudil, měl jsem před očima: Napiš to!

Doporučuji analyzovat to ve svém srdci ještě důkladněji!

Váš A. Chutný