Vánoční bohoslužba KS 2019

Přijďte s námi oslavit narození našeho Spasitele poslední adventní neděli hned zrána…