Dlouho připravovaný a plánovaný výlet se nakonec uskutečnil v sobotu 15. dubna. Vybrali jsme light variantu – procházku podél řeky Ohře. Mnozí jsme touto cestou šli poprvé v životě. A nelitovali jsme. Pán nám požehnal lepším počasím, než jaké bylo předpovídáno. I buřty jsme si opekli…

20170415_150759 20170415_140717 20170415_153745