ŠÁRKA HROMÁDKOVÁ

Motto:

Jan Ámos Komenský

Labyrint světa a ráj srdce,

to jest

světlé vymalování,

kterak v tom světě a věcech jeho všechněch

nic není než matení a motání,

kolotání a lopotování,

mámení a šalba, bída a tesknost,

a naposledy omrzení všeho a zoufání:

ale kdož doma v srdci svém sedě,

s jediným Pánem Bohem se uzavírá,

ten sám k pravému a plnému mysli upokojení

a radosti že přichází.

Milý diváku, nemáš v ruce „manuál“, jak číst mé obrazy. Říká se, že výtvarné dílo vzniká ve chvíli, kdy dojdou slova, a tak i tento list jen přibližuje myšlenkový základ, na jakém plátna vznikla.

Kdo mne zná blíže, ví, že jsem velmi dlouho hledala pravdu o životě, o sobě a o Bohu. To, co jsem nalezla, je naprosto totožné s tím, co popisuje Jan Ámos Komenský ve své knize Labyrint světa a ráj srdce. Velmi mne to udivilo a zárověň utvrdilo v tom, že Bůh je skutečně stále stejný – včera i dnes. ŠH

IMG_0006

Světlo pravdy osvětluje tmu. V místech, kde se tmy dotýká, je světlo nejzářivější, nejpůsobivější. Je živé, vždyť je to sama podstata života.

Člověk, který věří v Boha, mu odevzdal svůj život a On pak trhá tmu uvnitř něho, prozařuje ji z hlubin srdce až k povrchu bytosti.

IMG_0002

Zrcadlo odráží Boží světlo, ale není to Boží světlo samo. Tak jako odráží moji podobu, ale nejsem to já sama, není to má vnitřní podstata. Je to, za čím jdeme, skutečnost nebo jen odraz v zrcadle? Jak poznám Pravdu?

Šárka - obrazy_0001

Jsme jako hladina moře. Vlny na povrchu odrážejí okolní svět. Zasahuje nás vše, co se na zemi děje. Sestoupíme-li hlouběji, tam, kam svět nepronikne, do hlubin vlastního nitra, nalezneme pravdu o sobě i o světě. Nalezneme kříž. V tom tichu se rozplyneme, rozpustíme, najednou jsme si vědomi, že jsme celé to moře, ne jen vlny na povrchu. Jsme tím mořem vědomě a s láskou omýváme břehy celého světa.

Šárka - obrazy_0002

Bůh je láska a jako láska je přítomen v každém úsměvu, v každém pohlazení, protože „cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“. (Matouš 25,40)

Šárka - obrazy_0003

A tak láska roste.

Roste sama sebou.

Láska se nedá implantovat, láska je milost.

IMG_0004

Stane se, že dospěješ do chvíle, kdy pochopíš Lásku. Miluješ Boha a Bůh miluje tebe. Pochopíš, co pro tebe Jeho Syn udělal. Všechny ty „malé“ lásky – láska k muži, k dětem, k bližním – splynou v jedno. Existuje jen jedna veliká LÁSKA a její nekonečný zdroj. Uvědomíš si, jaký byl omyl myslet si, že je láska spojena s konkrétní osobou. Přijdeš na to, že láska je v tobě, ne v druhé osobě, že LÁSKA jsi TY.

IMG_0003